Doprinos za nezaposlenost

Stopa doprinosa za nezaposlenost

Još uvek niste registrovan član!

Ne znate koje su prednosti registrovanih korisnika!

Otkrijte Sada

Registrujte se!

Pristupite svim tekstovima, obezbedite sebi tehničku podršku i pomoć

Sjajno zvuči!!!
Doprinos za nezaposlenost
Doprinos za nezaposlenost
Stopa doprinosa za nezaposlenost

Doprinos se plaća jednom mesečno, do kraja meseca za prethodni mesec .

Na primer, do 30og aprila za mart.

Stopa doprinosa za nezaposlenost  je 0,75% od BRUTO 1 osnovice.

Zašto se plaća ova vrsta doprinosa?

Doprinos je možda zastareo termin, radi se o premiji osiguranja. Uplaćuje se kako bi ste kod Nacionalne službe za zapošljavanje ostvarili naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa.

Za sva pitanja,  u vezi ostvarivanja prava nakon raskida ugovora o radu ili dok ste nezaposleni, možete pronaći odgovore na sajtu www.nsz.gov.rs


Radionice

Tekst o radionicama opšti

Beginning with the Industrial Revolution era, a workshop may be a room, rooms or building which provides both the area and tools (or machinery) that may be required for the manufacture or repair of manufactured goods. Workshops were the only places of production until the advent of industrialization and the development of larger factories. In the 20th and 21st century, many Western homes contain a workshop in the garage, basement, or an external shed. Ho

29.12.2018.
sahflhdsaof sadfo asčdjf sj dfčsdaj f jsdjf psdj fp jsdpfj apsdj fć
Prikaži sve

Pošaljite nam Poruku

Nema glupih pitanja, postoje glupi odgovori.