Godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana

Još uvek niste registrovan član!

Ne znate koje su prednosti registrovanih korisnika!

Otkrijte Sada

Registrujte se!

Pristupite svim tekstovima, obezbedite sebi tehničku podršku i pomoć

Sjajno zvuči!!!
Godišnji porez na dohodak građana
Godišnji porez na dohodak građana
Godišnji porez na dohodak građana

Godisnji porez na dohodak gradjana placa se na ukupan prihod za kalendarsku godinu koji ste osvarili po razlicitim osnovama.

Clan 3 Zakona o porezu na dohodak gradjana glasi:

Prihodi koji podležu oporezivanju

 Porezu na dohodak građana podležu sledeće vrste prihoda:

1) zarade; (ako ste preduzetnik i isplacujete licnu zaradu, ona ulazi u oporeziv prihod)

2) prihodi od samostalne delatnosti;(ovde se zapravo misli na dobit odnosno neto prihod preduzetnika)

3) prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine;

4) prihodi od kapitala;

5) prihodi od nepokretnosti;

6) kapitalni dobici;

7) ostali prihodi.

Prihodi iz stava 1. ovog člana oporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ili na drugi način.


Da bi se obracunao GPNDG potrebno je da se objave statisticki podaci o

1. oporezivoj zaradi,

2. iznos umanjenja za maloletna lica (ako je obveznik roditelj ili staratelj),

3. iznos umanjenja za samog obveznika

4. sestostruki iznos prosecne bruto zarade  (ona predstavlja limit za oporezivanje do 10% i od 15%)

Prijava se podnosi do 15.05. tekuce godine, a za prethodnu godinu.


Radionice

Tekst o radionicama opšti

Beginning with the Industrial Revolution era, a workshop may be a room, rooms or building which provides both the area and tools (or machinery) that may be required for the manufacture or repair of manufactured goods. Workshops were the only places of production until the advent of industrialization and the development of larger factories. In the 20th and 21st century, many Western homes contain a workshop in the garage, basement, or an external shed. Ho

29.12.2018.
sahflhdsaof sadfo asčdjf sj dfčsdaj f jsdjf psdj fp jsdpfj apsdj fć
Prikaži sve

Pošaljite nam Poruku

Nema glupih pitanja, postoje glupi odgovori.