Porez na zakup poslovnog prostora

Stopa poreza na zakup poslovnog prostora

Još uvek niste registrovan član!

Ne znate koje su prednosti registrovanih korisnika!

Otkrijte Sada

Registrujte se!

Pristupite svim tekstovima, obezbedite sebi tehničku podršku i pomoć

Sjajno zvuči!!!
Porez na zakup poslovnog prostora
Porez na zakup poslovnog prostora
Stopa poreza na zakup poslovnog prostora

Šta i kako plaćam kod zakupa poslovnog prostora?  

Ako je zakup od pravnog lica, odnosno za zakup vam izdaje račun firma, plaćate samo iznos koji stoji na računu u roku predviđenom Ugovorom o zakupu.

  Ako vršite zakup od fizičkog lica, plaćate ugovoreni neto zakup i na isti dan plaćate obračunati porez.

Na primer zakup je 20.000,00 dinara, porez iznosi približno 17,647%, tako da plaćate još 3.529,00 dinara.

Vi, kao privredni subjekt imate obavezu podnošenja poreske prijave, obračuna i plaćanja.

Zašto je ovo bitno? Ako selite kasnije sedište firme ili zatvarate firmu ili ste prosto predmet kontrole poreski inspektor je u obavezi da proveri da li ste plaćali zakup. Ima pravo da sam odredi cenu, u skladu sa trzisnim, ako smatra da iznos iz Ugovora nije realan. Sve u svemu, obračunaće porez i kamatu , pa ćete sve to zajedno morati da platite.

Obracun poreza, AKO JE NETO ZAKUP 10.000,00 DINARA izgleda ovako:

10.000,00 X 1.176470588 = 11.764,70

11.764,70  x 25% = 2.941,17

11.764, 70 - 2.941,17 = 8.823, 53

8.823,53  x  20% = 1.764,70

Radionice

Tekst o radionicama opšti

Beginning with the Industrial Revolution era, a workshop may be a room, rooms or building which provides both the area and tools (or machinery) that may be required for the manufacture or repair of manufactured goods. Workshops were the only places of production until the advent of industrialization and the development of larger factories. In the 20th and 21st century, many Western homes contain a workshop in the garage, basement, or an external shed. Ho

29.12.2018.
sahflhdsaof sadfo asčdjf sj dfčsdaj f jsdjf psdj fp jsdpfj apsdj fć
Prikaži sve

Pošaljite nam Poruku

Nema glupih pitanja, postoje glupi odgovori.