Porez na zarade

Stopa poreza na zarade

Još uvek niste registrovan član!

Ne znate koje su prednosti registrovanih korisnika!

Otkrijte Sada

Registrujte se!

Pristupite svim tekstovima, obezbedite sebi tehničku podršku i pomoć

Sjajno zvuči!!!
Porez na zarade
Porez na zarade
Stopa poreza na zarade

Porez na isplatu zarade


Stopa poreza na zarade  je 10%.

Isplaćuje se na isti dan kada i neto plata.

Postoji zakonsko umanjenje koje se menja jednom godišnje i iznos ostaje nepromenjiv sve do sledeće godine.

Za 2018tu je 15.000,00 dinara.


Šta to praktično znači?

Osnovica za isplatu poreza i doprinosa  se  zove BRUTO 1.

U BRUTO 1 ulaze: osnovna zarada predviđena ugovorom o radu, topli obrok, regres, stimulacije, destimlulacije, uvećanja za rad na državne praznike, prekovremeni sati....

Recimo da BRUTO 1 iznosi 40.000,00 dinara.

Doprinosi ( za PIO, zdravstveno i nezaposlenost) plaćaju po utvrđenim stopama  na 40.000,00.

S druge strane, obračun poreza onda izgleda ovako:

40.000,00 -15.000,00= 25.000,00

25.000,00 X 10%= 2.500,00 dinara


Radionice

Tekst o radionicama opšti

Beginning with the Industrial Revolution era, a workshop may be a room, rooms or building which provides both the area and tools (or machinery) that may be required for the manufacture or repair of manufactured goods. Workshops were the only places of production until the advent of industrialization and the development of larger factories. In the 20th and 21st century, many Western homes contain a workshop in the garage, basement, or an external shed. Ho

29.12.2018.
sahflhdsaof sadfo asčdjf sj dfčsdaj f jsdjf psdj fp jsdpfj apsdj fć
Prikaži sve

Pošaljite nam Poruku

Nema glupih pitanja, postoje glupi odgovori.